Monday, May 25, 2009

Manifesto ng Tunay na Lalake

Manifesto ng Tunay na Lalake
  1. Ang tunay na lalake ay di natutulog.
  2. Ang tunay na lalake ay di nagte-text-back, maliban na lang kung papasahan ng load. Gayunpaman, laging malabo ang kanyang mga sagot.
  3. Ang tunay na lalake ay laging may extra rice.
  4. Ang tunay na lalake ay hindi vegetarian.
  5. Ang tunay na lalake ay walang abs.
  6. Ang tunay na lalake ay hindi sumasayaw.
  7. Ang tunay na lalake ay umaamin ng pagkakamali sa kapwa tunay na lalake.
  8. Ang tunay na lalake ay laging may tae sa brief.
  9. Ang tunay na lalake ay di naghuhugas ng pinagkainan o nagliligpit ng kanyang mga gamit dahil may babaeng gagawa noon para sa kanya. Mas lalong nagiging tunay ang pagkalalake kung di niya kilala o di niya maalala ang pangalan ng babae.
  10. Ang tunay na lalake ay di nagsisimba.

Tunay kaba na lalake?

5 comments:

Danny Boy, FCD said...

LOL, I'm only 5/10.

Jobo the Bored said...

50-50 ka Danny?LOL

Number 8 makes me laugh. LOL

joan said...

Ay, ayoko na ng tunay na lalake.. Mag-ASTRO cigarettes ka na!

Jobo the Bored said...

Astro! Astro Cigarettes! (as the song goes)

Danny Boy, FCD said...

Gusto ko ng baboy.

Post a Comment